taro-may-rang-thang-ex-pot-osg-japan
images (4)0000404-mui-taro-osg

(Tiếng Việt) Mũi taro thẳng thép gió OSG

Giá: Liên hệ

  • Xuất xứ: KOREA

(Tiếng Việt)

 Mã Hàng  Mô Tả
EX-POT M2x0.4 OH1 Mũi taro máy răng thẳng OSG M2
EX-POT M3x0.5 OH2 Mũi taro máy răng thẳng OSG M3
EX-POT M4x0.7 OH2 Mũi taro máy răng thẳng OSG M4
EX-POT M5x0.8 OH2 Mũi taro máy răng thẳng OSG M5
EX-POT M6x1 OH2 Mũi taro máy răng thẳng OSG M6
EX-POT M8x1.25 OH2 Mũi taro máy răng thẳng OSG M8
EX-POT M10x1.5 OH2 Mũi taro máy răng thẳng OSG M10
EX-POT M12x1.75 OH2 Mũi taro máy răng thẳng OSG M12
EX-POT M14x2 OH2 Mũi taro máy răng thẳng OSG M14
EX-POT M16x2 OH2 Mũi taro máy răng thẳng OSG M16
EX-POT M18x2.5 OH2 Mũi taro máy răng thẳng OSG M18
EX-POT M20x2.5 OH2 Mũi taro máy răng thẳng OSG M20

Chi tiết

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiếng Việt) Mũi taro thẳng thép gió OSG”